HTF

HOGESCHOOL VOOR TOEGEPASTE FILOSOFIE

Opdracht

“In september willen wij graag onze modules via een online catalogus aanbieden aan onze HBO studenten en daarnaast een vrij aanbod bieden aan hen die geïnteresseerd zijn in Toegepaste Filosofie.” Marjan Hengeveld voorzag tijdens de eerste Corona Lockdown in Maart 2020 dat het studieaanbod en haar lesmethoden in september wel eens drastisch anders ingericht zou moeten zijn. De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie heeft begin dat jaar haar CROBO accreditatie binnen gesleept. Vol trots wordt gewerkt aan een steeds boeiender curriculum met inhoudelijke vakken en inspirerende docenten. Ben jij die nieuwe leider met een modern maatschappelijk engagement? hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Aanpak

Omdat we in die gekke Coronatijd met onze neuzen op de realiteit zijn gedrukt, is het fijn om met een klein flexibel team tot ware actie te komen. Het vergt professionalisme en doorzettingskracht om, in een versneld tempo, het digitaliseringsproces tot een goed resultaat te brengen. Stappen maken zonder een voorbij te gaan aan de werkdruk en persoonlijke situatie van de thuiswerkers.

We hebben een online leeromgeving gekoppeld aan de hoofdsite van de HTF. 

Resultaat

WordPress Skills4u
Brand customization
LMS
   – Curriculum
   – leerpaden Master en Bachelor
Inschrijfprocedure
2  catalogi met modules
Live college via webinar integratie
Webshop

Agile werkmethode met transparant projectmanagement in Trello.

To do, Doing, Done! 

In veel gevallen is het pakket van wensen en eisen bij aanvang niet geheel compleet.
In goed overleg is gekozen voor een co-creatie met een vooraf gedefineerd budget en planning. In September Live, zoveel was duidelijk…

Beheersbare wensen plaatsen we op de “To do” lijst, deze wensen worden besproken, geprioriseerd en ingepland. Zo verschuift de wens naar de lijst “Doing” om vervolgens op Done te worden geëvalueerd en afgevinkt:)

Meer cases...

Heb jij voldoende aan de basis functionaliteiten van een Learning Management System (LMS)? Start dan gratis met het opzetten van jouw omgeving en leermateriaal.

Heb je behoefte aan een omgeving op maat en wil je meer inspiratie opdoen, kijk dan is naar een andere case

Weet je niet wat er voor jouw situatie het beste is, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!

Direct contact?

Vragen?